Riverdale je malé mesto v Spojených Štátoch, založené v roku 1941 rodinou Blossom.