Riverdale General Hospital je miestna nemocnica v Riverdale.