Riverdale Bus Station sa nachádza na autobusovom termináli v Riverdale. Terminál má tri autobusové linky - Silver Trail, Peregrine a Blue Pine.